CLA Sport Author biedt de volgende vraagtypen waarmee je diagnostisch kunt toetsen:

  • Meerkeuzevraag
  • Tekst, exact antwoord
  • Vrije invoervraag
  • Aanwijsvraag
  • Invulvraag
  • Sleepvraag


1 vraag per pagina

Op elke pagina kun je één vraagtype gebruiken. Het is daarom aan te raden om voor elke vraag die je wilt gebruiken vooraf een pagina aan te maken. Deze pagina’s kun je bijvoorbeeld een niveau omlaag plaatsen in het menu om de navigatie van je eContent overzichtelijk te houden.

Vraag stellen

Elk vraagtype kun je op de pagina plaatsen door erop te klikken. je krijgt nu een formulier te zien waarin je de vraag kunt maken. Dit formulier heet 'Form view'. Onderaan het formulier kun je weer terug switchen naar de pagina zelf (slide view). 


Basishandelingen

Nadat het element op de pagina is geplaatst kun je bij elk element een aantal basishandelingen uitvoeren: verwijderen, verplaatsen, naar de voorgrond verplaatsen en naar de achtergrond verplaatsen. De grootte van het element kun je aanpassen door met je muis op een van de blokjes rond het element te klikken en vervolgens te slepen.

Form view vs Slide view

In formview stel je de vraag en antwoordopties in. Ook kun je hier de vraag instellingen zetten. Op Slide view kun je de vraag vormgeven, bijvoorbeeld kleurtjes instellen of een afbeelding positioneren. 


Tips en feedback


Bij maken van een vraagtype, worden ook automatisch iconen voor een tip en feedback geplaatst. Je kunt de positie van deze iconen eventueel wijzigen. Dit doe je door op het icoon te klikken en vervolgens met de muis te slepen. 

Als het tipveld niet is ingevuld, wordt er bij het bekijken van de Dipity geen tip-icoon getoond. Bij het bekijken van de Dipity wordt bij een vraag altijd een feedbackicoon getoond. Klikken op het Feedback icoon heeft pas effect als de vraag (deels) is beantwoord. Bij de antwoorden wordt dan aangegeven welke antwoorden goed zijn en welke fout. Als er feedbacktekst is opgegeven, wordt er bovendien een venster geopend met de feedback. voorgeformatteerde tekst om je eigen tekst in te voeren. Ook hier kun je tekst zelf typen, of plakken vanuit een tekstverwerker. Je kunt vervolgens je tekst opmaken.

Meerkeuzevraag


Er zijn 3 soorten meerkeuzevragen:

  • Meerkeuzevraag met één goed antwoord
  • Meerkeuzevraag met meerdere goede antwoorden
  • Ja/nee vraag


Tekst, exact antwoord


De term ‘exact antwoord’ lijkt meer rigide dan dat het in werkelijkheid is. Je kunt meerdere opties invoeren die als ‘juist’ aangemerkt worden, bijvoorbeeld verschillende schrijfwijzen. De gebruiker van je Dipity krijgt een tekstvak te zien waar hij of zij het antwoord kan typen. 

Alleen getallen
Vink dit vakje aan als het juiste antwoord alleen cijfers mag bevatten.

Hoofdlettergevoelig
Vink dit vakje aan als het juiste antwoord hoofdlettergevoelig is. Bijvoorbeeld: ‘Au’ (scheikundige afkorting voor goud) in plaats van ‘au’ of ‘AU’.

Vrije invoer vraag


De vrije invoervraag plaatst alleen een tekstvak waarin de gebruiker zijn antwoord kan formulieren. Goed voor bijvoorbeeld een argumentatie/betoog of uitleg in eigen woorden. 

Aanwijsvraag


De aanwijsvraag heeft veel gemeen met het basis element ‘ Aanwijsafbeelding’. Je kunt een afbeelding uploaden in de vraag, Nu kun je de ‘hotspots’ toe te voegen. Je kunt kiezen uit cirkelvormige, rechthoekige of meerhoekige hotspots die de gebruiker moet aanklikken op de afbeelding. Klik op de vorm die je wilt gebruiken en klik vervolgens op de afbeelding. Door te slepen met je muis kun je het formaat van de hotspot bepalen. Hierna kun je met muis de hotspot nog verplaatsen. Het is mogelijk om meerdere hotspots op dezelfde afbeelding te maken.


Invulvraag


De invulvraag heeft ook wat gemeen met de meerkeuzevraag. Typ de zin of zinnen waarin je het goede antwoord wil laten invullen of selecteren.

Selecteer nu een woord. Kies of je hier een invulveld of een keuzelijst van wilt maken. 

Invulveld: de gebruiker moet zelf het woord typen.

Keuzelijst: de gebruiker kan een antwoord kiezen uit een lijst.


Bij de antwoordopties voor een invulveld kun je aangeven of het antwoord alleen getallen mag bevatten en of het antwoord hoofdlettergevoelig is. 

Alleen getallen
Vink dit vakje aan als het juiste antwoord alleen cijfers mag bevatten.

Hoofdlettergevoelig
Vink dit vakje aan als het juiste antwoord hoofdlettergevoelig is. Bijvoorbeeld: ‘Au’ (scheikundige afkorting voor goud) in plaats van ‘au’ of ‘ AU’.

Sleepvraag


Met dit vraagtype kun je de gebruiker een afbeelding op de juiste plaats in een andere afbeelding laten plaatsen. Hiervoor upload je eerst de afbeelding waarop onderdelen geplaatst moeten worden. Vervolgens voeg je  één of meerdere ‘subafbeeldingen’ toe. Je kunt er ook voor kiezen om tekst toe te voegen. Klik hiervoor op het   icoon te klikken. Je kunt nu text typen. 

Het is mogelijk om meerdere juiste en onjuiste hotspots aan te maken in dezelfde afbeelding. Deze hotspots kunnen rechthoeken, cirkels of vrije vorm zijn. 

De toegevoegde hotspots verschijnen in de tabel. Hier kun je aangeven welke hotspot bij welke afbeeldingen horen. 

Resultatentabel


Om de resultaten van de doorlopen vragen te tonen kun je in de Dipity één of meer resultatentabellen opnemen. Een resultatentabel kan tussenresultaten (resultaten per vraag) of eindresultaten (gemiddelde resultaten) weergeven.

Let op:

Voor een tabel met:

Tussenresultaten

Van een hoofdpagina met subpagina’s: plaats de resultatentabel op een subpagina onder de hoofdpagina
Van de hele inhoud van de eContent: plaats de resultatentabel op een sub- of hoofdpagina

Eindresultaten
Plaats de resultatentabel op een hoofdpagina

Wanneer je een resultatentabel op een pagina plaatst wordt er standaard een tabel geplaatst die tussenresultaten toont (standaardinstelling van de tabel).