Blog Frank van den Boogaard


Coaches die nooit verliezen…..kan dat eigenlijk wel? Wij vinden van wel! Dan is het wel belangrijk om te durven doen wat je doorgaans misschien niet ‘logisch’ vindt…..als bestuurslid, als trainer/coach of als ouder.


Wij vinden dat plezier de norm moet zijn, we de focus moeten leggen op het verbeterproces in plaats van het resultaat, zeker op korte termijn. Winst gaat voor winnen. Winnen is een incident, winst gaat over vooruitgang op langere termijn. Winnen is uiteraard plezieriger dan verliezen, maar het gaat over de wijze waarop.

Hoe belangrijk is een positief leerklimaat, een focus op het verbeterproces, een reeks van afspraken binnen een vereniging of bond die zorgt voor een eenduidig sportbeleid?  CDNV is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Een oorspronkelijk Amerikaans initiatief (Smoll en Smith), in Nederland vormgegeven door Jacques van Rossum en Frank van den Boogaard. Beiden hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van (sport)organisaties en (top)sportteams in de geest van CDNV. Daarbij is het van belang dat alle genoemde betrokkenen zich een manier van denken (èn doen) eigen maken die afwijkt van wat ‘normaal’ is. Dan moeten we durven doen wat ‘men’ doorgaans wellicht niet ‘logisch’ vindt.
CDNV is bovendien zeker niet alleen voor prestatieteams. Iedere jonge sporter en zijn/haar begeleiding zal veel voordeel (lees: sportplezier, want dat is toch eigenlijk de norm!) beleven aan de eenduidige aanpak. Maar ook voor ouders van sportende kinderen zijn er belangrijke begeleidingsfactoren. Zij kunnen het sportplezier van hun kinderen versterken door rekening te houden met de motieven die kinderen belangrijk vinden om met sport bezig te zijn.
De workshops van CDNV hebben een uitgesproken interactief karakter. De centrale vraag is vanzelfsprekend: Wat is ‘plezier’ precies; hoe hou je het (als ouder, als trainer-coach, als bestuurder) in stand?;  hoe ondermijn je het? Wat zouden de volwassenen (de ouders, de trainer-coaches, de commisieleden en bestuurders van verenigingen) moeten doen, en wat zouden ze vooral níet moeten doen?


Bestuurs- en commissie-leden van sportverenigingen.
Als deze eerste groep zich de boodschap/filosofie van CDNV eigen heeft gemaakt, dan zijn sportverenigingen omgevingen geworden waar een veilig sportklimaat heerst. Waar bestuurders, commissieleden, trainers, coaches, sporters en hun ouders maar ook sponsors een “eenduidig” beleid voorstaan en daarnaar handelen. Waar ‘foute’ sponsors, de sponsors die zich met opstellingen menen te kunnen bemoeien, die zich met doelstellingen van teams en individuele sporters menen te kunnen bezighouden, die denken vanuit ‘wie betaalt, bepaalt’, worden geweerd.  Dan is het verenigingsleven weer ‘ouderwets’ een zaak van de vereniging en de leden van die vereniging. 
Binnen deze workshop worden achtergronden aangegeven van CDNV, maar wordt vooral de vraag beantwoord hoe een nieuw beleid kan worden geïntroduceerd/geïmplementeerd. Wat betekent dat voor alle betrokkenen? Wat betekent dat voor de aanname van nieuwe leden, waar te beginnen, hoe borgen we bestuursopvolging, wat is leidend? De workshop kent diverse praktijkopdrachten, ondersteund door “good practice voorbeelden”  


Trainers en coaches van sportende kinderen
Als de tweede groep, de trainers en de coaches, de boodschap heeft verwerkt in het eigen gedrag, dan komt de negatieve, intimiderende, bestraffende en bedreigende trainer of coach niet meer voor. Dan heeft de autoritaire coach geen werk meer... Dan is er alleen nog sprake van ‘positief coachen’!  Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Maar: HET KAN wel degelijk!  Trainers en coaches vervullen een belangrijke rol in het leven van de jonge sporter. Als trainer/coach ben je in de positie waardevolle levenservaring te bieden. Je kunt een positieve leeromgeving creëren, samen werken aan samen beter worden meer dan alleen wedstrijden winnen. De workshop gaat in op de relatie van de trainer/coach met de jonge sporter, met de trainer/coach als rolmodel. Het gaat over de werkelijke betekenis van winnen.  Reageren op het gedrag van spelers in spelsituaties, op goed spel, op fouten en wangedrag. Omgaan met ouders en spelleiders, te beïnvloeden en niet te beïnvloeden factoren. Wat te doen bij de seizoens- en wedstrijdvoorbereiding? De bijeenkomst gaat in op het gedrag van de coach tijdens de wedstrijd, de rust en na wedstrijd.  Ook deze workshop kent veel aansprekende good-practice voorbeelden, films en praktijkopdrachten. 


Ouders van sportende kinderen
Als ouders hun kinderen willen ondersteunen bij hun sportieve activiteiten, moeten ze vooral rekening houden met de redenen die hun kinderen daarbij belangrijk vinden. Die verschillen soms enorm met wat wij denken dat zij belangrijk vinden. Zeker is, immers wetenschappelijk onderzocht, dat:
- Uw kind wil plezier als norm, eerder dan elk wedstrijdje winnen.
- Uw kind wil vaardigheden leren en deze steeds verbeteren.
- Uw kind wil vrienden hebben en maken binnen hun sportvereniging.
- Uw kind wil van het wedstrijdelement genieten.

CDNV biedt tools om het sporten van kinderen een plezierige en waardevolle bezigheid te laten zijn. Passend ook binnen het beleid van een vereniging of anders: kies die vereniging zorgvuldig uit. Om dit doel te realiseren is het van belang dat ouders hun verantwoordelijkheden als ouder in de sport beter leren kennen. Het is een uitdaging om kinderen tijdens de trainingen en wedstrijden over te geven aan de trainer/coach, om je te gedragen aan de zijlijn. CDNV helpt om te zoeken naar te beïnvloeden factoren om kinderen van sport te laten genieten. Zodat ‘lastige’ ouders niet meer voorkomen op en rond de sportvelden. 


Wilt u meer informatie over Coaches die nooit verliezen? Kijk dan op de website van Coaches die nooit verliezen.