De regels rond een loterij

Een online loterij organiseren is een leuke manier om voor je vereniging geld op te halen. Bijvoorbeeld voor de renovatie van het dak van een kantine, de aanschaf van nieuw oefenmateriaal voor een vereniging of de bouw van een nieuwe tribune. Maar let op: je hebt hiervoor wel een vergunning nodig.

Is je totaal aan prijzengeld minder dan € 4.500,-? Dan vraag je bij je gemeente een vergunning aan. Is het meer dan € 4.500,-? Dan moet je terecht bij de Kansspelautoriteit.

Er zijn een paar voorwaarden voor de vergunning:

1. Het kansspel wordt georganiseerd door een Nederlandse vereniging die minimaal drie jaar bestaat.

2. Deze vereniging heeft niet als primair doel het organiseren van kansspelen. 

3. De opbrengst gaat naar een genoemd doel, dit doel mag niet in strijd zijn met het algemeen belang.

4. Daarnaast mogen burgemeester en wethouders de bijeenkomst niet hebben verboden.

5. Minimaal 50% van de opbrengst gaat naar een goed doel.

6. Maximaal 50% van de opbrengst mag worden gebruikt om het prijzenpakket en andere kosten te betalen.

Een vergunning voor een éénmalige (incidentele) loterij wordt meestal aangevraagd voor een lokaal initiatief van algemeen belang of een inzameling voor het goede doel. Een loterij organiseren die een individueel belang dient of een commercieel belang heeft, mag niet. 

Bij CLA Sport gaan we ervan uit dat bij de meeste loterijen een prijzengeld van maximaal € 4.500,- aan de orde is. Is het prijzengeld hoger, gebruik dan deze link: https://kansspelautoriteit.nl/soorten-kansspelen/loterijen/eenmalige-loterijen/.


Kansspelen zoals loterijen zijn vrijgesteld van BTW. Check de informatie hierover op:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_kansspelen

Voor het aanvragen van een vergunning bij de gemeente, kijk je op de website van de gemeente. Het is per gemeente verschillend welke kosten met een vergunning gemoeid zijn. Dat varieert van € 0,- tot een bedrag rond de € 120,-. 

Wanneer een prijs meer waard is dan € 449,00 moet er kansspelbelasting over worden betaald. Eventueel kan de organisator dit bedrag inhouden op de prijs, maar dat hoeft niet. Kijk hier voor de regels: https://kansspelautoriteit.nl/onderwerpen/a-z/kansspelbelasting/


De trekking

Met CLA Sport organiseer je gemakkelijk je eigen loterij, inclusief geautomatiseerde trekking. Wanneer dat gebeurt, bepaal je zelf. CLA Sport maakt gebruik van een ISO-gecertificeerd systeem voor de trekking, waardoor je geen notaris nodig hebt. Als je een notaris bij de trekking wilt hebben, kan CLA Sport zorgen voor de nodige documentatie waardoor de notaris vertrouwd zijn werk kan doen.

Het moment van de trekking kun je ook zichtbaar maken op je website of op een scorebord tijdens je evenement, bijvoorbeeld via een klok die aftelt tot hèt moment.