Beschrijving

Integriteit is een belangrijk begrip in de sport. Om integriteit in de sport te duiden en breder in te zetten zullen met name bestuursleden van verenigingen en stichtingen zich extra bewust moeten zijn van de rol en de functie die zij uitoefenen. Van bestuurders wordt altijd en in elke situatie voorbeeldgedrag verwacht.

In deze awareness sessie komt de noodzaak en het belang van integer handelen van het bestuur aan de orde. Deze e-learning geeft in het kort een algemeen inzicht omtrent integriteit als belangrijk begrip in de sport. Aan het eind van de sessie zal het begrip "integriteit"een bredere basis hebben en zijn er handvatten aangereikt om Integriteit aan de bestuurstafel te bespreken. 

Deze sessie kan aansluitend op de awareness sessie voor sporters en die van trainer/coaches worden gevolgd. Als bestuurder van een sportvereniging of organisatie is namelijk kennis van integer handelen in alle disciplines van belang.

Aansluitend op deze awareness sessie kan een verdiepende workshop worden gevolgd. Hierin zal, onder begeleiding van een gecertificeerd integriteitscoach, gewerkt worden aan gemeenschappelijke standpunten omtrent 'integer gedrag' en zal de basis gelegd worden voor een helder, duidelijk en werkbaar integriteitsbeleid. Deze sessie zal afgerond worden met een overzichtsrapport met daarin de aanbevelingen en eventuele knelpunten. Zie verder onder workshop Integriteit voor bestuurders.
Specificaties

Locatie E learning
Datum 29 apr 2019
Tijd 30
Duur opleiding 30 minuten
Doelgroep Bestuursleden vereniging of stichting

Content

  • Awareness voor bestuursleden

Gebruikerslicentie

Licentieduur

Doorlopend

Aanvullende voorwaarden

Geen

Gerelateerd aanbod

€ 24,95 incl. btw

Is dit bedoeld voor iemand anders dan jijzelf, of voor meerdere personen? Dan ontvang je een activatiecode die je kunt doorgeven aan alle personen.
Of heb je een activatiecode?

Integrity Matters

Integrity Matters wil samen met de opdrachtgever Integriteit als kernwaarde positioneren en deze kernwaarde naar de praktijk helpen vertalen. Integriteit wordt beter zichtbaar voor medewerkers en cliënten en is een belangrijke en onderscheidende…